• Abdulrahim Place
  • Abdulrahim Place
  • Abdulrahim Place
Home สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการ

สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการ

อาคาร อาคารอับดุลราฮิม
ที่ตั้ง เลขที่ 990 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
ลักษณะอาคาร โครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 34 ชั้น มีโครงเหล็กเป็น TRUS ยอดแหลมตั้งอยู่บนชั้นดาดฟ้า ตกแต่งภายนอกด้วยกระเบื้อง Mosaic 
ระบบไฟฟ้า เป็นระบบไฟฟ้าแรงสูง ขนาด 24KV 2 FEED
ระบบปรับอากาศ Central Chilled Water System
ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมอาคาร (BAS)  อาคารมีระบบที่ทันสมัย และมีเจ้าหน้าที่ประจำการอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง ระบบถูกออกแบบ และติดตั้งภายในห้องควบคุมพื้นที่ส่วนกลางของอาคาร เพื่อเป็นศูนย์กลางที่สำคัญที่ใช้สำหรับการควบคุมดูการบริหารจัดการงานระบบวิศวกรรม
โทรทัศน์วงจรปิด และระบบรักษาความปลอดภัย (CCTV) อาคารมีโทรทัศน์วงจรปิดภายในอาคารมากกว่า 190 จุดและมีการบันทึกภาพด้วยระบบดิจิตอล นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของอาคารที่มีการตรวจตราตามจุดต่างๆตลอด 24 ชั่วโมง
ระบบแจ้งเตือนเหตุ และระงับอัคคีภัย ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยประกอบด้วยประกอบด้วยสปริงเกอร์ฉีดน้ำ, สายฉีดน้ำดับเพลิง, อุปกรณ์ตรวจจับควัน, อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน ระบบสัญญาณเตือนและระงับอัคคีภัย
โทรศัพท์ อาคารได้จัดให้มีคู่สายโทรศัพท์ประมาณ 7,000 คู่สาย 
ลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนของ 

ระบบการทำงานของลิฟต์มีการควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์กลางในแต่ละโซน
จำนวน 19 ตัว โดยแบ่งเป็น

  1. ลิฟต์สำหรับโดยสารภายในอาคาร 15 ตัว
  2. ลิฟต์สำหรับอาคารจอดรถยนต์ 2 ตัว
  3. ลิฟต์สำหรับขนของจำนวน 2 ตัว
ที่จอดรถ โครงการมีพื้นที่จอดรถที่รองรับได้มากกว่า 1,000 คัน