ซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

อาคารอับดุลราฮิม เพลส 

 


อาคารจีพีเอฟ วิทยุ