ข่าวสารและกิจกรรม

อาคารอับดุลราฮิม เพลส

 


อาคารจีพีเอฟ วิทยุ

 

อาคารอับดุลราฮิม เพลส

o  เพื่อการควบคุมคุณภาพน้ำประปาให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคของกระทรวงสาธารณะสุข ฝ่ายบริหารอาคารฯ จึงได้กำหนดแผนการล้างถังเก็บน้ำ งดการจ่ายน้ำประปาและงดการให้บริการห้องน้ำชั่วคราว ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 21.00 น. และกลับมาใช้ตามปกติได้ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 05.00 น. โดยในวันและเวลาดังกล่าวจะสามารถใช้บริการห้องน้ำได้ที่ชั้น G เท่านั้น

GPF Office
บริษัทจีพีเอฟ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด 990 อาคารอับดุลราฮิม ชั้น 21 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก
bangkok 10500
Thailand
Google Maps