Home Bangkok City Tower

Overview Bangkok City Tower

Grade A Office For Rent

อาคารบางกอกซิตี้ (Bangkok City Tower) เป็นอาคารสำนักงานเกรดเอ สูง 30 ชั้น มีพื้นที่สำนักงานให้เช่ากว่า 42,000 ตรม ตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจการเดินทางสะดวกสบายใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี และสถานีบริการรถ BRT เพื่อเชื่อมต่อไปยังสถานที่สำคัญต่างๆ นอกจากนั้นภายในอาคารยังมีร้านค้า และร้านกาแฟชั้นนำให้บริการ

อาคารมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีเยี่ยมตามมาตราฐาน มีการตรวจตราตามจุดต่างๆตลอด 24 ชั่วโมง และบันทึกภาพด้วยระบบดิจิตอล พร้อมทั้งมีพื้นที่จอดรถรองรับได้มากกว่า 800 คัน